10 February, 2011

Yunus:31


katakanlah : siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi atau siapakah memiliki penciptaan , pendengaran dan penglihatan ? siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan ? maka mereka akan menjawab : ALLAH ! maka katakanlah : mengapa kamu tidak bertakwa kepada-nya ?

di jari oleh zya