19 November, 2010

Megat Farzurien


Megat Farzurien yang lahir pada 27/4/1992 mempunyai sifat 'INTELEKTUAL':
1- Pencari dan suka menyelesaikan sesuatu dengan sembunyi
2- Sukar menerima sesuatu perkara
3- Tidak suka dikritik
4- Suka bersendirian dan berpengetahuan
5- Sukakan teknikal
6- Hidup dalam dunia mereka sendiri
7- Perlu belajar untuk terima kenyataan
di jari oleh zya